Monday, August 24, 2015

The result from ”Sneak Peak in beige”

Här ser ni resultatet från ”Sneak Peak in beige” som jag visade för ca en vecka sedan.
Det är ytterligare en design från kollektionen Majestic Layers som jag gjorde fjärilen ifrån.
Here you see the result of the ”Sneak Peak in beige” that I showed about a week ago.
It is another design from the collection Majestic Layers that I made the butterfly from.
Eftersom jag inte ville använda en större båge än 150x150 mm så var jag tvungen att förminska ner den ca 7%, genom att använda Resize funktionen i mitt 6 D Embroidery Software. Resultatet blev kanonfint. 
Bilden visar att designen var för stor för bågen och det ser man på de runda blå hörnen.
Because I did not want to use a larger hoop than 150 x 150 mm I had to shrink it down about 7%, using the Resize function in my 6 D Embroidery Software. The result was super nice. 
The picture shows that the design was a bit too large and that you can see on the round blue corners.

Designs: #286 Majestic Layers from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment