Friday, August 28, 2015

Vacuum cleaner

Jag har sagt det förut och jag säger det igen. Håll din symaskin ren från damm, ludd och trådrester.
I've said it before and I'll say it again. Keep your sewing machine free from dust, fluff and thread pieces.
En dylik tillsats till en vanlig dammsugare är utmärkt att använda till symaskinen.
Such an addition to a standard vacuum cleaner is great to use for your sewing machine.

No comments:

Post a Comment