Friday, September 11, 2015

Faces


Under några veckors tid har jag arbetat på ett annat ställe än min ordinarie arbetsplats. De allra flesta dagarna har jag cyklat dit och eftersom det är nästan 11 km i vardera riktningen så finns det gott om tid att möta många ansikten – främst då cyklister som man bara svischar förbi.
Men det var först häromdagen jag såg detta ansikte, i en liten inbuktning i en stenmur. Visst undrar man vad det ansiktet gömmer för hemlighet?
For a few weeks, I have been working on another place than my regular workplace. Most days, I cycled there and because it is almost 11 km in each direction there is plenty of time to meet many faces – mainly when cyclists simply swerves past.
But it was only the other day I saw this face, in a small indentation in a stone wall. Of course, one wonders what secret that face hides?

No comments:

Post a Comment