Thursday, September 3, 2015

Inspiration from the garden - 5

Jag sa ju att det var jättelätt att infoga ett stipplingsmönster i 6 D Embroidery Extra. Så här gör du.
1. Öppna 6 D Embroidery Extra
2. Välj Wizards och välj Quilt Block
3. Välj Filled Quilt Block; Inner Embroidery. Tryck Nästa.
4. Välj i detta fall en rektangle, Shape nr 2.
5. Jag satte måtten till A 155 mm x B 105 mm
6. Avmarkera Include a cut line around my Quilt Block. Tryck Nästa.
7. Open Embroidery och öppna den design av blomman du sparat, Tryck Nästa.
8. Låt Margin till broderiet vara 5 mm. Tryck Nästa.
9. Välj Motif och sedan Options. Jag valde följande motiv:
Group: Pfaff
Category: 5.5 M Stippling
Pattern: 2
10. Därefter ändrade jag storlek på mönstret till 47.0 mm i Width. Tryck OK och sedan Slutför.
11. Upprepa med en baksida bara det att där infogas inget broderi utan istället väljer man Filled Quilt Block; No Inner Shape.
12. Spara de två delarna under valfritt namn.
I told you it was really easy, to insert a stippling pattern in 6 D Embroidery Extra. Here is how to do it.
1. Open 6 D Embroidery Extra
2. Select Wizard and select Quilt Block
3. Select Filled Quilt Block; Inner Embroidery. Press Next.
4. Select in this case a rectangle, Shape No 2.
5. I set the dimensions to A 155 mm x Width B 105 mm
6. Uncheck Include a cut line around my Quilt Block. Press Next.
7. Open Embroidery and open the design of the flower you saved, press Next.
8. Let the Margin to the embroidery to be 5 mm. Press Next.
9. Select Motif and then Options. I chose the following:
Group: Pfaff
Category: 5.5 M Stippling
Pattern: 2
10. Next, I changed the size of the pattern to 47.0 mm in width . Press OK and then Finish.
11. Repeat with the back only that you will not insert any embroidery and instead choose Filled Quilt Block; No Inner Shape.
12. Save the two parts under any name.

6 D Embroidery Software is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment