Saturday, September 5, 2015

Inspiration from the garden - 7

När man målar med kritor så bör man först prova på en bit tyg för att se hur kritan reagerar om man fixerar den med värme.
When you paint with crayons you should first try on a piece of fabric to see how the crayon responds if one fixates it with heat.
Jag strykfixerar med en bit smörpapper ovanpå.
I fixate the color with a piece of waxed paper on top.
Denna vaxkrita släppte ifrån sig lite färg när jag drog med fingret på den. Ni kan se på bomullstopsen.
This wax crayon let up a little color when I stroke with my finger on it. You can see from the q-tip.
Därför provade jag att skölja bort överflödsfärgen och sedan torka. Det fungerade faktiskt riktigt bra.
Therefore I tried to wash away the surplus paint and then dry. It worked really well.
Då är det bara att sätta igång med den riktiga blomman.
Then it's just a matter of getting to the real flower.
På med smörpappret och stryk fixera.
Put on the grease proof paper and fixate the color with the iron.
Skölj bort överflödig färg. Låt torka. 
Rinse off excess paint. Let dry.

6 D Embroidery Software is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment