Tuesday, September 8, 2015

Inspiration from the garden – 10

Inspiration är verkligen mitt ledord och jag försöker verkligen låta mig inspireras av många olika saker. Ni har i ett antal blogginlägg fått följa skapandet och färdigställandet av en necessär med en blomma – inspirerad av dessa blommor i min trädgård.
Inspiration really is my motto and I really try to let myself be inspired by many different things. You have in a number of blog posts been able to follow the creation and completion of a small pouch bag with a flower - inspired by the flowers in my garden.
Blomman på necessären gjorde jag genom att skanna in den här blomman och använda som förebild.
The flower on the small pouch was made by scanning this flower and use as a model.
Sedan gjorde jag ”mönster-delar” i 6 D Quilt Block Wizard så att jag fick ett stipplingsmönster på necessären.
Then I made "pattern elements" in 6 D Quilt Block Wizard so that I got a stippling pattern on the small pouch.
Ni har också fått lite tips på hur man gör med blixtlåset. Dels för att få det mycket snyggare isatt. Men även hur man syr fast det så att det ligger på plats hela tiden.
You've also got some advice on how to deal with the zipper. Partly to make it better looking when inserted. But also how to sew it so that it stays in place all the time.
Sedan var det bara att sy ihop necessären och eftersom jag lät en bit av tyget känga utanför brodérbågen när jag broderade motivet och stipplingen så fick jag en ren insida.
Then it was just to sew the small pouch together and as I let a piece of fabric hanging off the hoop when I embroidered the design and stippling I got a clean inside.


6 D Embroidery Software is from Husqvarna Viking

1 comment: