Friday, September 18, 2015

It never ends….

Just nu går dagarna bara förbi. Det regnar, jag cyklar, jag jobbar, jag cyklar igen. Nästan som långa remsor man syr och som aldrig tar slut.
Right now the days just past. It's raining, I cycle, I work, I cycle again. Almost as long strips to stitch and that never ends.
Det är ett antal meter remsor som jag gjort med min snedslåvikare. Praktiskt verktyg det där.
There are a number of meters strips that I made with my bias tape maker. Handy tool that.
Nu är jag inte färdig så ni kan ju inte se vad det ska bli, tror jag i alla fall. Rött och grått – rött för att pigga upp och grått som vädret är just nu.
Now I've not finished so you cannot see what it will be, I think, anyway. Red and gray - red to brighten up and gray as the weather is right now.
… jo och så ska jag använda nagellack ...
... well and I will also use Nail Polish ...

No comments:

Post a Comment