Sunday, September 13, 2015

Italian inspiration - 2

Att göra underlägg som dessa är verkligen jätteenkelt i 6 D Design Creator.
Jag gillar programmets möjligheter att omvandla en typ av stygn till en annan och det är det vi kommer att göra här.
Men innan vi börjar så krävs alltid att man planerat vad och hur man tänkt gå tillväga. För att illustrera detta tänkte jag denna gång börja med att visa hur dessa underlägg sys ut.
To make coasters like these is really, really easy in 6 D Design Creator. I like the ability to transform one type of stitch to another and that is what we will do here.
But before we start we always have to plan what and how to do each step. To illustrate this I thought I’d this time start with showing how these coasters are sewn out.

Men innan vi börjar så ska ni se till att ta fram tyg, vadd, vattenlösligt mellanlägg och tråd. Ni ser även att jag har "quiltat framsidan" medan baksidan är helt slät.
But before we start, you should make sure to pick some fabric, batting, water-soluble stabilizer and thread. You also see that the front is "quilted" while the back remains "clean".
Vill ni kan ni spola upp samma tråd i undertråden som ni har till ovansidan. Jag gjorde det inte eftersom mina underlägg är vita.
You can if you want to wind the same thread in the bobbin as you have at the top. I did not do so because my background is white.

För att få kanterna fina så har jag istället för rivbart mellanlägg valt att använda vattenlösligt mellanlägg. Det är lite halare men så fort man sytt några stygn så går det bättre.
När man sedan är klar så trycker man bara ut mellanlägget så är det klart. Är det några synliga plastrester kvar är det bara att ta med en blöt bomullstopps eller liten pensel. För att spara på mellanlägg har jag använt min ”ram för att spara på mellanlägg”.
I nästa avsnitt ska ni få se de olika stegen vi sedan ska omsätta till stygnsättning.
To get the edges nice I have instead of tear-away stabilizer opted to use water-soluble stabilizer. It's a little slippery but as soon as you’ve stitched a few stitches it goes better.
When you're done you just press out the coaster. If there is any visible plastic residue left, just take a wet cotton top or small brush. To save on the stabilizer, I have used my "frame to save on stabilizer".
In the next blog post you'll see the different steps we will then translate to digitizing the design.

6 D Design Creator and 6 D Embroidery Extra are from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment