Monday, September 14, 2015

Italian inspiration - 3

Så här ser själva sömnadsmomenten ut. Vi börjar med att sy fast tyget på ovansidan tillsammans med vadden.
This is what the sewing steps look like. We start to sew the fabric on the top along with the batting.

Därefter kommer själva quiltningen.
Next comes the actual quiltning.

Sedan sys texten.
Then the text is sewn.

När texten är sydd så tar man bågen från maskinen och sätter fast en bit tyg på baksidan. Jag har fäst med tejp.
When the text is sewn you remove the hoop from the machine and attach a piece of fabric on the back. I have attached with adhesive tape.
En dubbel running stitch syr samman tyglagren.
A double running stitch sew the fabric layers together.

Sedan klipper man tyget längs sömmen på fram- och baksidan
Then we cut the fabric along the seam on the front and back

Därefter kommer själva satinsömmen. Eftersom jag valt en tråd som blir trefärgad blir effekten väldigt ”italiensk”.
Then, the satin stitch is sewn. Because I chose a thread that becomes three colored the effect is very "Italian".

När man är klar är det bara att trycka ut underlägget från det vattenlösliga mellanlägget.
When you're finished, just push out the coaster from the water-soluble stabilizer.

6 D Design Creator and 6 D Embroidery Extra are from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment