Wednesday, September 16, 2015

Italian inspiration - 5

För att lägga till text eller en design så tar jag nu och öppnar designen I 6 D Embroidery Extra.
Jag går till Letter Tab och skriver den text jag vill ha eller så infogar jag en design.
Gör en Color Sort på texten.
Sedan gör du en Combine All.
Det som är viktigt att tänka på är att ändra på ordningen på färgerna så att texten sys där du vill att den ska sys.
Texten ska alltså sys efter quiltmönstret men innan man syr på baksidestyget.
Flytta färger gör du lättast i Edit fliken genom att markera färgen du vill flytta och använd sedan pilarna under färgrutan Move Color Up eller Move Color Down.
Exportera sedan designen som en VP3 fil.
To add text or a design I now open the design in 6 D Embroidery Extra.
I go to the Letter Tab, and type the text I want or insert a design.
Make a Color Sort of the text.
Then, you must use Combine All.
The important thing to keep in mind is to change the order of the colors so that the text is sewn where you want it to be sewn.
The text should therefore be sewn after the quilt pattern but before you sew the fabric on the back.
Moving colors is most easily done in the Edit tab, select the color you want to move, and then use the arrows under the Color Box and use Move Color Up or Move Color Down.
Then export the design as a VP3 file.

6 D Design Creator and 6 D Embroidery Extra are from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment