Monday, September 21, 2015

Looks Vintage…

I helgen var jag och handlade lite saker och bland annat blev det (naturligtvis) ett besök på Panduro Hobby samt IKEA. På Panduro köpte jag en fatquarter av ett nytt Tildatyg. Jag tycker det är så vackert med röda prickar. Ser lite gammaldags ut.
Last weekend I went and bought some things and among other things it was (of course) a visit to Panduro Hobby and IKEA. At Panduro I bought a fatquarter of a new Tilda fabric. I think it is so beautiful with red dots. Looks a bit old-fashioned.
Så här ser prickarna ut i närbild.
Here you can see the dots in close-up.
På IKEA såg jag denna urhäftiga svarta papperssax - FULLFÖLJA. Också den tycker jag har ett gammaldags utseende.
At IKEA, I saw this cool black Paper scissors - FULLFÖLJA. Also feels like it has a vintage look.
Däremot vet jag inte vad jag ska säga om denna svamp som växte på gräsmattan intill en sluttning. Prickar ja. Gammaldags, nja det skulle väl vara att den skulle vara gammal för att den är trasig…men nej, den är inte gammal. Däremot tyckte jag, ve och fasa, att den såg ut som en döskalle eller kanske ett spöke.
However I do not know what to say about this fungus that grew on the grass next to a slope. Dots yes. Old/Vintage, well, it could well be that it would be old because it is broken ... but no, it is not old. However, I thought, woe and horror, that it looked like a skull or perhaps a ghost.

No comments:

Post a Comment