Wednesday, September 30, 2015

Love baking… - 3


Idag tänkte jag visa hur man enkelt kan editera designen i en modul som heter 6 D Stitch Editor+. En fantastiskt ”powerful” modul.
Eftersom jag tänkt brodera detta hjärta på en disktrasa vill jag inte ha alltför mycket stygn.
Därför tänkte jag göra två olika modifieringar på hjärtat. Den första tänkte jag visa idag och det är att ta bort den running stitch linje som ligger under satinsömmen.
Enklast går man tillväga genom att ”isolera” färgen för det yttre hjärtat så att enbart den var vald.
Sedan drar jag pilen vid Visible Stitches Slider åt vänster så att jag nästan tagit bort alla satinstygn.
Today I thought I'd show how to easy it is to edit the design in a module called 6 D Stitch Editor +. A fantastic "powerful" module.
Because I meant embroidering this heart on a sponge washcloth, I don't want to have too many stitches.
Therefore, I thought I'd make two different modifications on the heart. The first I thought I’d view today and that is to remove the running stitch line which is located in satin stitch seam.
The easiest way to go about it through to "isolate" the color of the outer heart so that only that is selected.
Then I drag the arrow at Visible Stitches Slider to the left so that I almost removed all satin seam stitches.
De sista tar jag bort genom att stega tillbaka i stygnantalet längst ner till vänster.
The last stitches I remove by stepping back in the number of stitches at the bottom left. 

Sedan är det bara att göra en Make Block from Visible Area (ctrl+a) och ta bort den linjen. Kvar blir då själva satinsömmen. Glöm inte att spara ändringen.
Nästa gång ska vi göra ytterligare en ändring på satinsömmen.
Then just do a Make Block from Visible Area (ctrl + a) and delete that line. Left is the satin stitch seam. Don't forget to save the change.
Next time we'll make another change on the satinsömmen.

No comments:

Post a Comment