Wednesday, September 23, 2015

Odd things in my garden plus a delicious cake


I vår trädgård finns många tallar och många stenar i formationer som jag faktiskt tror är från järnålderstid eller liknande.
Häromdagen såg vi denna lustiga svamp vid roten av en hög tall. Det är en blomkålssvamp. Enligt svampboken ska den gå att äta men det tänker jag inte göra.
In our garden, there are many pine trees and many stones in formations that I actually think is from the iron age period or similar.
The other day we saw this funny looking mushroom at the root of a tall pine tree. It is a Sparassis crispa – in Swedish it is called cauliflower mushroom . According to the mushroom book, it should be eatable but I am not going to do that.
Istället bakade jag en utsökt Toscakaka.
Instead I baked a delicious Tosca cake.

No comments:

Post a Comment