Sunday, September 27, 2015

Organza and Tulle - 2

Det jag visade igår var väl inte så svårt att se att det var sytt med tyll och organza. Däremot är nog detta svårare att se.
Det är helt vanliga broderier som jag sytt på flera lager tyll och sedan bränt bort kanterna med en lödpenna.
What I showed yesterday was not so difficult to see that it was stitched on tulle and organza.
On the other hand, this is probably this more difficult to see. It is a quite ordinary embroidery design that I stitched on several layers of tulle and then burned off the edges with a soldering iron.

1 comment: