Monday, October 12, 2015

Ghosts? - 7

Här kommer då den utlovade dokumentationen över hur spökena syddes ut.
Börja med att spänna rivbart mellanlägg i en brodérbåge. Är du osäker på hur pass starkt ditt rivbara mellanlägg är så kan du istället välja det vävda vattenlösliga mellanlägget.
Here then is the promised documentation about how ghosts were sewn out.
Start by hooping the tear away stabilizer in an embroidery hoop. If you are unsure of how strong your tear away stabilizer is  you can instead choose the woven water-soluble stabilizer.
Lägg sedan på vadd och sy placeringslinjen.
Then put on batting and sew the placement line.
Därefter så lägger man på filt på baksidan så det täcker placeringslinjen.
Then you put the felt on the back so it covers the placement line.
Sedan läggs ett stycke vitt tyg på ovansidan på placeringslinjen. Sy sömmen som fäster detta.
Then put a piece of white fabric on top of the placement line. Sew seam which attaches the fabric and felt.
Klippsedan bort tyget/filten längs med sömmen på fram- och baksidan.
Then cut away the fabric/felt along the seam on the front and back.

Därefter så lägger man på kristallorganzan på spöket och syr resterande sömmar. Kristallorganzan behöver du inte klippa bort innan satinsömmen sys. Tanken är att bränna bort den med en lödpenna längs kanterna.

Then put the crystal organza of top of the ghost and sew the remaining seams. The crystal organza you do not to cut away before the satin stitch is sewn. The idea is to burn it off with a soldering iron along the edges.
6 D Embroidery Software – 6 D Design Creator is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment