Thursday, October 1, 2015

Love baking… - 4

I detta avsnitt tänkte jag visa er en så ”häftig” grej man kan göra i 6 D Stitch Editor +, nämligen ändra ”karaktär” på stygn. I detta fall satin linjen. Eftersom jag avser att sy hjärtat på en disktrasa så vill jag inte att satinsömmen ska vara alltför tät.
In this blog post I will show you such a "cool" thing you can do in 6 D Stitch Editor +, namely, change the "character" of the stitch. In this case, the satin line. Since I intend to sew the heart on a sponge dish cloth I do not want the satin stitch to be too dense.
Därför tänker jag använda mig av funktionen i ”Object fliken”. Jag markerar satinlinjen på hjärtat och sedan använder jag mig av ”Lighter Density”. 
So I will avail myself of a function in the "Object tab". I mark the satin line on the heart and then I use the "Lighter Density". 
Jag trycker på knappen några gånger tills jag får den effekt jag vill ha. Ett tips – Zooma in.
I press the button a few times until I get the effect I want. A tip - Zoom in.
Sedan är det bara att spara hjärtat igen. Nu kanske vän av ordning säger att varför gjorde du inte detta när du infogade själva hjärtat? Jovisst, men det kan ju faktiskt vara så att jag gjort detta hjärta för ett helt annat ändamål och sedan en tid därefter vill ändra på det.
Then, just save the heart again. Now, perhaps friend of order says why did not you do that when you inserted the heart? Yes, but it may actually be that I made this heart for quite a different purpose and then some time later want to change that.

No comments:

Post a Comment