Sunday, October 4, 2015

Love baking… - 6

 
Nu ska ni få några tips när ni syr broderierna på disktrasan.
Now you will get some tips when you stitch the embroideries on the dishcloth.
Det viktigaste är att använda broderier som inte är alltför täta. När ni lägger till texten i 6 D Embroidery Extra – Letter Tab – så kan ni även bestämma densitet på texten. På bilden ovan är texten högst upp med densitet 4 och texten under har densitet 8.
The most important thing is to use embroideries that are not too dense. When you add the text in 6 D Embroidery Extra - Letter Tab - you can also determine the density of the text. Pictured above on top is text with density 4 and the text below with density 8.
Här ser ni en närbild på densiteten på hjärtat som jag ändrade i 6 D Stitch Editor +.
Here you see a close-up on the density of the heart that I changed in 6 D Stitch Editor +.
Disktrasan ska inte broderas på rivbart mellanlägg. Jag sätter helt enkelt fast den i mellanlägg som går längs sidorna på ramen.
The dishcloth should not be embroidered on tear away stabilizer. I simply fasten it into the stabilizer that runs along the sides of the frame.
Passa in den med hjälp av knappnålar som du markerar med på disktrasan.
Align it with the help of pins that you mark the dishcloth with.
Om det skulle behövas så kan man använda det tjocka vattenlösliga mellanlägget för att minska påfrestningen på disktrasan när man broderar text som är tät och riskerar att göra hål i disktrasan.
If necessary, you can use thick water soluble stabilizer to reduce the strain on dishcloth when embroidering text that is dense and likely to make holes in dishcloth.
6 D Embroidery Software is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment