Wednesday, October 21, 2015

Quilted Mosaic - 2

Så där ja nu har jag hunnit med ytterligare en ruta och jag kan avslöja att jag planerar att göra totalt 6 stycken. Visst blir det snyggt med det lite råa bomullstyget med linnestruktur?
There you go now I had time for another square and I can reveal that I plan to make a total of 6 pieces. Sure it becomes nice with the little raw cotton fabric with linen structure?
I och med att jag har valt att sy dessa rutor ”ITH” (in-the-hoop) så går det ganska fort.
The fact that I have chosen to sew these squares "ITH" (in-the-hoop) it goes pretty fast.
Själva tekniken är att först sy fast vadd och tyg till ovansidan på ett rivbart mellanlägg. Jag använder mig av ”Fix-funktionen” på min symaskin vilket innebär att maskinen tråcklar fast tyg och vadd längs bågens brodéryta – i detta fall 240x150 mm.
The technology itself is to first sew the batting and fabric for the top on  a tear-away stabilizer. I use the "Fix" function on my sewing machine and the machine bastes the fabric and batting along the embroidery area - in this case 240x150 mm.
Sedan så syr jag fast applikationen. Eftersom jag valt att enbart använda ett tyg så vill jag klippa tyget längs den yttre sydda sömmen och innan sicksacken sys. Om jag tittar på designen i det lilla häftet som följde med eller plockar bort en färg i taget från slutet så ser jag att efter färg nr 8 så kan detta ske. Eftersom det kommer att sys en del sömmar innanför den yttre så väljer jag att klippa först efter färg nr 8. För att vara riktigt på säkra sidan att jag inte av misstag ta bort något stopp eller liknande så byter jag helt enkelt färg på de 2 sista färgerna i broderiet. Detta har ingen som helst betydelse mer än att maskinen stannar för färgbyte och att jag då kan klippa bort tyget. Hängslen och livrem alltså :-) För att vara säker på att allt blev som jag ville så kör jag designen i Design Player.
Then I sew the appliqué. Since I have chosen to use only one fabric I want to cut the fabric along the outer sewn seam and before the zigzag stitches. If I look at the design in the little booklet that came with the designs or remove one color at a time from the end, I see that for color No 8 this can be done. Since it will be sewn a lot of stitches inside the outer seam I choose to cut first by color No 8. In order to be really on the safe side, so I will not accidentally delete any stop or similar change I simply change color on the last 2 colors in the embroidery. This has no importance whatsoever other than that the machine stops for color changes and that I can cut away the fabric. Belt and braces thus :-) To be sure that everything was as I wanted I run the design at the Design Player.
Men jag ändrade ytterligare en sak och det var att jag lade på tyget innan alla placeringssömmar syddes bara för att inte alla sömmar skulle dra i tyget eftersom de sys inifrån och ut. Så jag lät maskinen sy några centimeter av den första färgen sedan stoppade jag och gick tillbaka till stygn nr 1. Då hade jag en ungefärlig aning om var jag skulle placera tyget.
But I changed one more thing and that was that I put on the fabric before any placement stitches were sewn only because not all seams would pull the fabric because they are sewn inside and out. So I let the machine sew a few centimeters of the first color, then I stopped and went back to stitch number 1. Then I had a rough idea where I would place the fabric.
Sedan lät jag maskinen sy alla sömmar även fast jag inte lade till några tygbitar. När maskinen slutligen sytt den sista dubbla raksömmen på den yttre linjen stannar jag maskinen och klipper tyget längs den yttre kanten. Därefter sys sicksacken och maskinen fortsätter med satinsömmarna.
Then I let the machine stitch each stitch even though I didn't add any pieces of fabric. When the machine finally sewed the last double straight stitch on the outer line, I stop the machine and cut the fabric along the outer edge. Then the zigzag stitches are sewn, and the machine continues with satin stitches.

Designs: #288 Mosaic Mini Collection from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment