Thursday, October 22, 2015

Quilted Mosaic - 3

Ytterligare en ruta är sydd och nu är jag uppe i 3. Om jag sätter ihop dem så är de nu 45 cm långa….
Another square is made and now I'm up at 3. If I put them all together they are now 45 cm long.
Men hur var det nu med baksidan? Jag hade ju inte baksidan med från början utan den sätter jag dit med ett mycket tunt lager dukvadd och vitt baksides tyg.
But what about the reverse side? I had no backing fabric from the beginning, so I added a thin batting and a white cotton fabric on the reverse side.
Picture showing reverse side without the thin batting
Bara för att få lite volym även på baksidans quiltning och så att inte baksidan av applikationerna ska lysa igenom. Men även att få en ren baksida där enbart quiltmönstret syns.
Just to get some volume on the quilting on the reverse side and so the appliqué will not shine through. But also to get a clean back where only the quilt pattern is visible.
För att få detta att fästa och ligga på plats under själva quiltningen så har jag valt att lägga till ytterligare en ”Basting Line” runt själva brodérområdet som är 240x150 mm.
Enklast gör man detta genom att i 6 D Embroidery Extra välja Border. Sätt Margin till 0.
Välj Running Stitch
I Options sätter man valfri stygnlängd. Eftersom det är ganska tjockt har jag valt 3 mm som stygnlängd.
Trycker man på Apply så kommer en linje i en blå färg upp. Har du inte valt blått förut kan du låt den vara annars så byter du till en helt avvikande färg.
Gå tillbaka till Home och gör Combine All.
To get this to stay in place during the quiltning I've decided to add another "Basting Line" around the embroidery area that is 240x150 mm.
The easiest way to do this, in 6 D Embroidery Extra, is to select Border.
Set Margin to 0. 
Select Running Stitch in the Options field to desired stitch length. Because it is pretty thick, I have chosen 3 mm stitch length. 
Press Apply, then a line in a blue color shows up. If you have not selected blue before you can let it be otherwise, switch to a completely different color.
Go back to Home and do a Combine All. 
Denna färg och detta steg ska flyttas upp framför själva quiltmönstret. Hur quiltmönstret gjordes ska jag berätta i nästa avsnitt.
This color and this step will be moved up in front of the quilt pattern. How the quilt pattern was done I'll tell you in the next blog post.

Designs: #288 Mosaic Mini Collection from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment