Monday, November 9, 2015

Christmas Decorations 2015 - 2

För att göra en vanlig design till ett fristående objekt som den här jul dekorationen så måste den helt enkelt sys på något – i detta fall har jag valt filt. Men andra ord kan man ju säga att man klipper ut själva broderiet.
Men eftersom jag inte vill att broderiet ska synas på baksidan så har jag lagt dit ytterligare ett lager filt. Som ni säker gissat så måste man ju fästa dessa två lager emot varandra. Detta kan vi göra på många olika sätt.
To make a basic design into a stand-alone object like this Christmas ornament it must simply be sewn onto something - in this case, I have chosen felt. In other words, one can say that you cut out the design.
But since I do not want the design to appear on the back I’ve added another layer felt. As you certainly guessed these two layers must be fastened to one another. This can be done in many different ways.
1. Vi kan limma filtlagren mot varandra och lägga en tyngd på så att filten torkar plant. Se bara till att ni inte har för mycket lim så det ”blöder igenom”. Sedan klipper man runt broderiet med en vass sax.
1. We can glue the felt layers against each other and put a weight on so that the felt dries flat. Just make sure you do not have too much glue so it "bleeds through". Then you can cut around the design with a pair of sharp scissors.
2. Vi kan sy runt konturerna på broderiet men en vanlig symaskin (eller för hand om man vill det) och sedan klippa runt broderiet med en vass sax.
2. We can sew around the outline of the embroidery with a regular sewing machine (or by hand if you want that), and then cut around the design with a pair of sharp scissors.
3. Vi kan använda vårt Embroidery Software på åtminstone ett par olika sätt. Men det kommer jag att berätta mer om i mitt nästa blogginlägg.
3. We can use our Embroidery Software in at least a couple of ways. But that I will tell you more about in my next blog post.

Designs: “Nordish Cross Stitch” from Stickbaer.de

No comments:

Post a Comment