Tuesday, November 10, 2015

Christmas Decorations 2015 - 3

Har man ett Embroidery Software så kan man göra en juldekoration som den här korsstygns kulan till en ITH design.
Egentligen är det inte så mycket svårare än att vi efter att korsstygnsbroderiet är sytt ska infoga en linje runt broderiet som syr fast baksidan.
Eftersom jag använder mig av 6 D Embroidery Software och Premier+ Ultra så tänkte jag berätta om två sätt som vi kan göra i de programmen.
If you have an Embroidery Software you can make a Christmas decoration like this cross-stitch ornament into a ITH design. 
Actually, it's not so much harder than after the cross-stitch embroidery is stitched to insert a line around the embroidery that fastens the reverse side.
Because I use 6 D Embroidery Software and Premier + Ultra I thought I'd tell you about two ways that we can do this in those programs.
Jag kommer visa med samma blomma som jag visade i förra avsnittet.
1. Börja med att öppna 6 D Design Creator eller Premier+ Ultra Create
2. Avsluta Wizarden som kommer upp
3. Sätt en bågstorlek som rymmer designen du ska jobba med
I will show the process with the same flower as I showed in the previous blog post.
1. First, open 6 D Design Creator or Premier + Ultra Create
2. Exit the wizard that comes up
3. Set a hoop size which holds the design to work with
4. Välj Insert Embroideries och öppna din design. I 6 D Design Creator väljer du Freehand Point Line med Running Stitch. Har du Premier+ Ultra så väljer du Create Area or Line och väljer Running Stitches.
5. Sedan är det bara att börja sätta punkter runt blomman. Håll ner ctrl för att få spetsiga hörn.
4. Choose Insert Embroideries and open your design. In 6 D Design Creator, select Freehand Point Line of Running Stitch. If you have Premier + Ultra select Create Area or Line and select Running Stitches.
5. Then start putting points around the flower. Hold down ctrl to have sharp corners.
6. När du är klar så högerklickar du så kommer linjen fram. Du kan justera punkterna under ”resans gång” eller innan du högerklickar. Nu har jag inte jobbat så mycket med denna linje utan det är för att visa er principen.
6. When you are done - right click and the line will appear. You can adjust the stitch points as you go around the object or before you right-click. Now, I have not been working as much with this line, but it is to show you how it is done.
7. Avsluta med att ta bort alla objekt utom den sista Running Stitch linjen.
8. Spara designen dels som en design fil men exportera den även som en broderifil i önskat format. Jag har valt vp3. 
9. Därefter är det bara att kombinera ihop denna linje med den ursprungliga designen i 6 D Embroidery Extra eller Premier+ Embroidery Extra. Nästa gång ska jag visa er ett ännu enklare sätt att göra denna linje.
7. Finish by removing all items except the last one Running Stitch line.
8. Save the design as a design file and export it as an embroidery file in the desired format. I chose vp3. 
9. Then all that is left is to combine this line with the original design in 6 D Embroidery Extra or Premier+ Embroidery Extra.Next time I'll show you an even easier way to do this process.

Designs: “Nordish Cross Stitch” from Stickbaer.de

No comments:

Post a Comment