Sunday, November 29, 2015

Christmas Tags

Att sätta på personliga juletiketter på de inslagna julklapparna är mycket trevligt. Eftersom mitt språk är svenska så är man inte bortskämd med att hitta God Jul på designs man inte gör själv.
To add personal Christmas labels on the wrapped Christmas gifts is very nice. Because my language is Swedish I’m not spoiled with finding God Jul (Merry Christmas) at designs you don't do yourself.
Men här finns det på fyra olika språk svenska/norska, engelska och tyska. Du hittar broderierna för Juletiketterna här.
But here, there are four different language Swedish/Norwegian, English and German. You can find the embroideries for the Christmas labels here.
Dessutom finns små etiketter med olika små söta detaljer på.
In addition, there are small labels with various cute little details on.
Dessa etiketter är jätteenkla att göra ”in-the-hoop” och de tar inte lång tid heller.
These labels are really simple to make "in-the-hoop" and doesn't take long either.
Man behöver filt, tyg och tråd. Sedan gör brodérmaskinen resten.
You need felt, fabric and thread. Then the Embroidery Machine does the rest.

Designs: Weihnachts-Labels from Stickbaer.de

No comments:

Post a Comment