Saturday, November 21, 2015

Christmas Wreath preparations - 1

I morse var det kallt, minus 4 grader C. Det sägs att det ska komma snö. Det blir ganska fint tycker jag för det är så mörkt nu på eftermiddagarna och kvällarna. Med lite snö blir det ljusare.
This morning it was cold, minus 4 degrees (C). It is said that there will be snow. I think it will be quite nice, because it's so dark now in the afternoons and evenings. With a little snow, it becomes brighter.
Just nu så har solen precis börjat lysa lite men det är riktigt kallt ute. Det är frost på löven…
Right now the sun has just started to shine a bit but it is really cold outside. There is frost on the leaves ...
…och på buskarna.
... and on the bushes.
När man går i gräset blir det stora märken.
When walking in the grass the footsteps show.
Uppe vid tallarna knastrade det ganska hemtrevligt när man gick på barren som fallit på marken. Jag letade nämligen efter nerfallna tallkottar som jag tänkte ha till kransen. Men först måste de torka.
Up at the pines it crunched quite homely when walking where pine needles had fallen on the ground. I was in fact looking after few fallen pine cones that I was going to use for the wreath. But first they have to dry.
Lite svampar kan man ju också använda, nu är dessa naturligtvis konstgjorda.
Some fungi can also be used, now these are obviously artificial.

No comments:

Post a Comment