Tuesday, November 24, 2015

Small practical things – 2

Den andra praktiska lilla saken är mitt vattenlösliga limstift. Jag brukar köpa dem på Panduro Hobby – de har, i mitt tycke, de bästa limstiften. Torkar inte och passar perfekt till sömnad – speciellt till fållar.
The other handy little thing is my water soluble glue stick. I usually buy them at Panduro Hobby – they have, in my opinion, the best glue sticks. They don’t dry and are not ideal for sewing – especially for hems.
Jag viker in fållen mot den pressade kanten och fäster med limstift.
I'm folding the hem towards the pressed edge and fasten with the glue from the glue stick.
Sedan är det bara att stryka lite limstift på den uppvikta kanten och vika upp den.
Then, just put on some additional glue from the glue stick on the upturned edge and fold it up.
Pressa sedan med strykjärnet och du har en rak, fin fåll som inte behöver nålas.
Press with an iron and you have a straight, nice hem that does not need to be pinned.

No comments:

Post a Comment