Monday, November 23, 2015

Small practical things

Ibland glömmer vi bort det enkla med all den teknologi som idag står till förfogande. Såsom att dra en tråd i tyget för att få trådraken.
Sometimes we forget the simple with all the technology that is now available. Such as pulling a thread in the fabric to get the grainline.
Eller som denna fantastiskt fiffiga lilla pappersmall som jag hittade på bloggen ”The Sewing Party” som gör det så enkelt att pressa upp en fåll.
Or as this amazing nifty little paper template that I found on the blog "The Sewing Party" makes it so easy to fold up a hem.

No comments:

Post a Comment