Wednesday, December 30, 2015

A look back on the blog posts during 2015 – part 4

Oktober
Nu börjar det bli mörkare ute och eftersom jag cyklade hem över en bro i höstas så tyckte jag ibland att det var riktigt spöklikt med dimman över vattnet.
Now it starts to get darker outside and as I rode the bicycle home over a bridge in the fall I sometimes thought that it was really spooky with the mist over the water.
Därför bestämde jag mig för att sy små spöken till en dörrkrans. Det var ju inte så långt kvar till Halloween. Det var faktiskt riktigt roligt. Jag använde filt, tyg och organza.
Här har ni en ”steg-för-steg instruktion” – klicka bara på länken. Först har ni dock bilderna på dörrkransen och spökena.
Therefore I decided to sew small ghosts to a door wreath. It was not so far from Halloween and it was actually really fun. I used felt, fabric and organza.
Here you have a "step-by-step instruction" – just click on the link. First, though, you have pictures on the door wreath and ghosts.
När vi ändå är inne på temat spöken så passade jag på att göra en disktrasa med ett spöke. Naturligtvis har jag en ”steg-för-steg instruktion” – klicka bara på länken.
When we are on the subject of ghosts, I took the opportunity to make a washcloth with a ghost. Of course, I have a "step-by-step instruction" – just click on the link.
Vissa saker man gör blir man mer nöjd med än andra och den här duken var definitivt en sådan. Allt är quiltat/broderat ”ITH” med hjälp av Quilt Block Wizard i Premier+ Embrodery Software. Jag har dokumenterat alla steg och naturligtvis finns en ”steg-för-steg instruktion” – klicka bara på länken.
Some things you do, you become happier with than others and this table runner was definitely one. It's all quilted/embroidered "ITH" using the Quilt Block Wizard in Premier+ Embrodery Software. I have documented all the steps and of course there's a "step-by-step instruction" – just click on the link.
November
I November började jag förbereda julsömnaden. Det är ganska roligt för man ser att färgvalet blir mycket mera rött i November/December.
In November I started preparing the Christmas sewing. It's pretty funny because you see that the color selection becomes much more red in November/December.
En ny julkrans till dörren hör definitivt till traditionerna och i år blev det väldigt ”hemvävt” i den meningen att jag använde naturnära detaljer och dessutom ett traditionellt korsstygnsmotiv som jag gjorde ett julornament av.

A new Christmas Wreath to the door definitely belong to the traditions and this year it became very "weaving" in the sense that I used natural details and also a traditional cross-stitch motifs that I made a Christmas ornament from.
Tekniken att göra detta är i Quilt Block Wizard i Premier+ eller 6 D Embroidery Software.
The technology to do this is in Quilt Block Wizard in Premier + or 6 D Embroidery Software.
I November började också Husqvarna Viking och Pfaff med sina Julkampanjer med projekt och fria designs. Det fanns så mycket trevligt i år. Det innebar att jag faktiskt även gjorde vissa av projekten som t.ex. dessa fleecevantar.
In November Husqvarna Viking and Pfaff also started with their Christmas campaigns with projects and free designs. There was so much fun this year. It meant that I actually did some of the projects like these fleece mittens.
I år har jag också sytt en hel del Juletiketter. Dessa är från Stickbaer.de och är väldigt välgjorda och fina.
This year, I have also made quite a few Christmas labels. These are from Stickbaer.de and are very well made and beautiful.
December
I December gjorde jag ett par nya julgardiner. Jag gjorde enkla applikationer i form av granar i mitt Premier+ Embroidery Software. Här kan du se hur jag gjorde dem:   1  -  2  -  3
In December, I made some new Christmas curtains. I made a simple appliqué in the form of trees in my Premier+ Embroidery Software. Here you can see how I made them:   1  -  2  -  3
Jag fortsatte att göra projekt från Husqvarna Vikings julkampanj. Ett bokmärke att sätta i hörnet av konstskinn.
I continued to make projects from Husqvarna Viking's Christmas campaign. A bookmark for the corner made from fake leather
Det fanns även beskrivning på juletiketter. Dessa tycker jag bara blev så snygga.
There was also a tutorial on Christmas labels. These I just find so attractive.
Sedan gjorde jag en nyckelringshållare och en hållare till mina hörlurar. Dessa blev i konstskinn och jag tycker de blev väldigt bra.
Then I made a keychain holder and a holder for my ear buds. These were made in fake leather, and I think they were very good.
December och julafton avslutades med en grytlapp med en design där God Jul skrivs på många olika språk – allt i form av en julgran. Därefter preparerade jag designen i Quilt Block Wizard så jag fick linjer som följde konturerna så att granmotivet framträdde ytterligare.
December and Christmas Eve ended with a potholder with a design in which Merry Christmas was written in many different languages — all in the shape of a Christmas tree. Then I took the design into Quilt Block Wizard so I got lines that followed the contours which made the tree to appear more.

No comments:

Post a Comment