Tuesday, December 1, 2015

Christmas Curtains – 2

Så här gör du julgransapplikationen i Premier+ Ultra (kan även göra i 6 D Design Creator även om beskrivningen avser  Premier+ Ultra).
1. Öppna Premier+ Ultra och välj sedan Premier+ Create modulen
2. I menyraden väljer du Draw.
3. Välj bågstorlek genom att klicka på Hoop. Jag valde 180x130 mm eftersom jag avser att göra två olika storlekar på granarna. Ikonen för ”Hoop” hittar du antingen i ”Quick Acess Toolbar – högst upp till vänster – eller i View på Menyraden.
4. Välj nu “Mini Pics – Lines – Leaves & Trees”. Här väljer du motiv nr 2 – ”Fir Tree Mini”.
Here's how to make the Christmas tree appliqué in Premier+ Ultra (can also be done in 6 D Design Creator although tutorial refers to Premier+ Ultra).
1. Open Premier+ Ultra and then select the Premier+ Create module.
2. In the menu bar, select Draw.
3. Select the hoop size by clicking on the Hoop icon. I chose 180x130 mm because I intend to make two different sizes of trees. The icon for the "Hoop" can be found either in the "Quick Access Toolbar” – the top left – or in “View” on the menu bar.
4. Now select the "Mini Pics – Lines – Leaves & Trees". Select motif No. 2 – "Fir Tree Mini".
5. Nu kommer motivet upp i mitten av ytan.
6. Håll ner Shift och dra i ena hörnet ut motivet så det blir den storlek du vill ha. Min ena gran ska vara 140x90 mm.
5. Now the Motif will appear in the middle of the hoop area.
6. Press and hold down Shift and drag in a corner of the Motif so it will be the size you want. One of my Fir Trees will be 140x90 mm.
7. Spara motivet som ”Gran 140x90 mm” och Gran . Här väljer du ju naturligtvis ditt eget mått. För att spara går du till ”File – Save as Drawing”. Motivet sparas som en 4QB fil.
I nästa avsnitt ska vi göra ”den enormt avancerade stygnsättningen” (skämt) samt även ändra storlek så vi får ytterligare en gran med ett annat mått.
7. Save the Motif as "Fir Tree 140x90 mm". Of course you choose your own dimensions. To save, go to "File – Save as Drawing". The design is saved as a 4QB file. 
In the next part we'll do "the hugely advanced digitizing" (joke) as well as change the size of the Fir Tree so we get another tree with another size.
Embroidery Software Premier+ Ultra is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment