Saturday, December 12, 2015

Christmas Gift Tags - 1

Ni kommer väl ihåg att besöka Husqvarna Viking’s och Pfaff’s Julkampanjer där man har en massa fina projekt och även “freebies”?
Ett av alla underbara projekt är dessa Juletiketter som jag sytt idag på morgonen. Det går ju att göra dessa etiketter helt personliga och med olika utseende beroende på tygval. Ni hittar både designs och en beskrivning hur man kan göra dem i länken ovan.
You do remember to visit Husqvarna Viking’s and Pfaff's Christmas campaigns where you have a lot of nice projects and also "freebies", don’t you?
One of all the wonderful projects is these Christmas Labels I sewed this morning. You can make these labels completely personal and with a different appearance depending on the type of fabric. You will find both designs and a description how to make them in the link above.
Att använda säckväv är kanske inte det man först tänker på när det gäller sömnad. Men i kombination med den röda hobbyfilten jag köpte tycker jag att de blev helt fantastiska.
Using burlap may not be what first comes to mind when it comes to sewing. But in combination with the red hobby felt I bought, I think they were absolutely fantastic.
Vill man hålla sig lite mer åt det eleganta hållet så kan man ju använda tyg i kombination med hobbyfilt. För att få en lite mer rustik känsla kan man sedan använda ett jutesnöre. Ljuvliga.
If you want to stay a little more to the elegant way you can use fabric in combination with the hobby felt. To get a little more rustic touch you can then use a Jute twine. Lovely.
Nu skulle det inte vara jag om jag inte försökte utmana lite och även tänja på gränserna. Därför har jag sytt på även baksidan med brodérmaskinen. Därför blir etiketterna ”in-the-hoop” (ITH).
Den ena etiketten behövde jag inte göra något i software medan den andra infogade jag ett färgbyte och sedan lät jag Premier+ Quilt Block Wizard jobba lite. Tänk vad Embroidery Software är fantastiskt – tycker i alla fall jag.
Now it would not be me if I did not try to challenge a little bit and also push the boundaries. Therefore, I have sewn on the back with the embroidery machine as well. Therefore, the labels are "in-the-hoop" (ITH).
One label, I did not do anything in the software while on the other I inserted a color change and then I let the Premier+ Quilt Block Wizard do some work. Imagine what Embroidery Software is fantastic – at least I think so.
En som inte brydde sig om paketen utan sprang nedanför våra fötter är den tama Koltrasten. Han vill gärna ha krossade nötter och ost.
One who did not care about the packages but ran beneath our feet is the tame blackbird. He would love to have crushed nuts and cheese.
Han tycker själv att han är väldigt stilig. I mina två nästa blogginlägg får ni se hur jag sydde på säckväven samt hur lätt det är att göra etiketterna helt ITH.
He finds that he is very handsome. In my two next blog post you will see how I sewed on burlap and how easy it is to make the labels are completely ITH. 
Premier+ Ultra is Embroidery Software from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment