Sunday, December 13, 2015

Christmas Gift Tags - 2

Nu ska jag berätta hur jag modifierade de Juletiketter jag sytt. Först ut är de med säckväv.
För en utförlig instruktion så hänvisar jag till Husqvarna Vikings Julkampanjsida där anvisningarna för Juletiketterna finns.
Now I'll tell you how I modified the Christmas Labels I sewed. First up are the ones with burlap.
Den enda ändring jag gjorde var att istället för organza använda säckväv. Här ser ni hur jag gör två etiketter i samma brodérbåge.
The only change I made was that instead of organza using burlap. Here you see how I'm doing two labels in the same hoop.
Jag syr texten och sedan lägger jag på filten på baksidan och låter själva satinsömmen sy fast den.  Då blir baksidan så här. För att baksidan ska bli fin har jag använt samma tråd som över- och undertråd - matchande färgen på filten.
I sew the text and then I put on the hobby felt on the back and let the satin seam sew it to the front piece. Then the reverse side will look like this. To have a nice look at the reverse side I have used the same upper- and bobbinthread - matching the color of the felt.
Därefter är det bara att ta bort mellanlägget och dra bort trådarna från säckväven utanför den sydda satinlinjen.
Then, just remove the stabilizer and remove the threads from the cut burlap outside the sewn satin line.
Sedan klipper jag runt den sydda satinlinjen samtidigt som även säckväven klipps.
Then I cut around the sewn satin line while also cutting the burlap.
Slutligen är det bara att sätta i en öljett och band. Nästa gång visar jag hur jag modifierar själva satinlinjen genom att infoga ett färgbyte och detta kommer jag göra i Premier+ Modify. Jag kommer också använda Quilt Block Wizard för att göra det till ett ITH projekt.
Ni kommer väl ihåg att besöka Husqvarna Viking’s och Pfaff’s Julkampanjer där man har en massa fina projekt och även “freebies”?
Finally, it is just to put in an eyelet and ribbon. Next time I'll show how to modify the satin line by inserting a color change, and this will I do in the Premier + Modify. I will also use the Quilt Block Wizard to make it to an ITH projects.
You do remember to visit Husqvarna Viking’s and Pfaff's Christmas campaigns where you have a lot of nice projects and also "freebies", don’t you?

Premier+ Ultra is Embroidery Software from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment