Monday, December 14, 2015

Christmas Gift Tags - 3

Nu ska jag berätta hur jag modifierade de andra Juletikettererna jag sytt. Denna gång har jag använt tyg istället för organza som i originalet.
För en utförlig instruktion så hänvisar jag till Husqvarna Vikings Julkampanjsida där anvisningarna för Juletiketterna finns.
Now I'll tell you how I modified the second pair of Christmas Labels I sewed. This time I have used fabric instead of the organza used in the original.
Skillnaden på dessa jämfört med originalet och de med säckväv är att här kommer vi behöva klippa tyget som en applikation. Antingen använder man de ”fria designs” som fanns i projektet eller så gör man sin egen etikett enligt anvisningarna. Jag öppnar mitt Premier+ Ultra Embroidery Software och kommer att använda mig av modulen som heter Premier+ Modify. 
The difference of these compared to the original and those with burlap is that here we need to cut the fabric as an appliqué. Either you use the "free designs" that were in the project och you make your own as described in the tutorial. I open my Premier + Ultra Embroidery Software and will use a module called Premier + Modify. 
New color inserted at end of first line
Eftersom jag redan sytt designen så vet jag att den inte stannar för någon klippning av tyg. Däremot så är det två linjer för att stabilisera satinsömmen och här tänker jag infoga ett färgbyte när första linjen är sydd. Jag börjar med att spela upp designen i ”Design Player” och trycker på stopp när första linjen är sydd. Om man kommer något steg för kort spelar inte så stor roll. Här väljer man nu "Modify" i menyraden och klickar sedan på "Insert Color Command". Därefter klickar man där man vill infoga färgbytet. Ni ser var jag infogat det eftersom färgen ändras.
Då det kan vara svårt att stanna precis där man vill så brukar jag stanna en bit innan. Sedan stegar jag fram styg för stygn via de siffror som finns nere i vänstra hörnet.
Since I've already sewn the design, I know that it will not stop for any cutting of fabric. However, there are two lines to stabilize the satin stitch and here I'll insert a color change when the first line is sewn. I start by playing up the design in "Design Player" and press stop when the first line is sewn. If you come a tiny bit short it does not really matter. Now choose "Modify" in the menu bar and then click on "Insert Color Command". Then you click where you want to insert the color change. You can see where I inserted my color change as the color changes.
As it can be difficult to stop exactly on the right spot I usually stop a bit before the actual place. Then step forward stitch by stitch through the numbers in the lower left corner.
Second line sews with the new color
När jag sedan fortsätter att spela upp sömnaden av designen ser jag att den nu syr med en ny färg. Att just infoga ett färgbyte är ett av de enklaste och mest effektiva sätten att få en maskin att stanna så man kan klippa tyget.
When I then continue to play the sewing of the design, I can see that it now sews with a new color. That to insert a color change is one of the easiest and most effective ways to get a machine to stop so you can cut the fabric.
Sedan fortsätter man precis som när man syr en applikation. När första linjen efter texten är sydd så stannar maskinen och man klipper tyget med en knapp millimeters marginal. Vi vill inte klippa exakt efter första linjen eftersom vi vill att satinlinjen ska sy över tyget en bit.
Then one continues just like when sewing an appliqué. When the first line after the text is sewn the machine stops and you cut the fabric with a millimeter margin. We do not cut exactly after the first line because we want the satin line to catch the fabric a bit.
Därefter sys satinlinjen. Om man vill kan man göra på samma sätt som med etiketterna med säckväv och lägga på filtbiten för bakstycket och låta satinsömmen synas på baksidan. Men jag har i detta fall valt att låta satinsömmen sys klart och sedan lägger jag på bakstycket av filt och syr fast den enligt länken nedan.
Then the satin line is sewn. If you want you can do the same as with the labels with burlap and put on the felt piece for the reverse side, and let the satin stitch appear on the back. But I have in this case chosen to let the satin stitch be sewn and then I put on the back cover of the felt and sew it as in the link below.
Baksidan sys fast men en enkel raksöm och här har jag återigen valt att göra etiketten som en ”in-the-hoop” design genom att spara designen efter att jag infogat färgbytet och sedan köra den genom ”Quilt Block Wizard”. Jag gjorde precis på samma sätt som med min ”juldekoration” men la avståndet på 1 mm.
The back is sewn with a simple straight stitch seam and here I have once again decided to make the label as an "in-the-hoop" design by saving the design after I inserted the color change and then run it through the "Quilt Block Wizard." I did exactly the same way as with my "Christmas Ornaments" but added a distance of 1 mm.
Sedan är det bara att klippa ut etiketten och sätta fast en öljett och trä i ett snöre eller band.
Then just cut out the label and attach an eyelet and put in a piece of string or ribbon.

Premier+ Ultra is Embroidery Software from Husqvarna Viking

4 comments:

 1. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 2. So interesting how you sew down the two lines so your machine fills from line to line. I am working on an applique project at the moment with my longarm, and think I'll try to apply the same technique. Thank you for the teaching moment.

  ReplyDelete
 3. Tack för din länkning denna måndag på Visa och Berätta!! Bambikram

  ReplyDelete
 4. Tack för din länkning denna måndag på Visa och Berätta!! Bambikram

  ReplyDelete