Sunday, December 20, 2015

Key ring Holder - 4

Nu när ni gjort själva designen till nyckelringshållaren så kan det vara bra att se hur man ska sy den. Eller ska och ska – hur jag gjorde kanske jag ska säga.
Now that you have done the design itself to the Key ring Holder you may want to see how to sew it. Or should and will be – how I did maybe I'll say.
De material jag använt är följande: fuskskinn till ovansidan. Som ni ser har jag lagt det ovanpå rivbart mellanlägg. Jag fäste med lite limsift.
The materials I used are as follows: fake leather fabric for the upper side. As you can see, I put it on top of tear away stabilizer. I fastened it with a little glue stick.
Ni ser att det är som ett stickat tyg på baksidan.
You can see that it's like a knitted fabric on the back.
Samt hobbyfilt till baksidan eller snarare insidan.
As well as hobby felt for the back or rather inside.
Sedan är det bara att börja sy. Som ni ser så är linjerna lite vingliga men det tycker jag är fint.
Then start sewing. As you can see, the lines a bit wobbly, but I think this is fine.
När hela designen är sydd ska man lossa bågen från maskinen. Men rör inte skinnbiten i bågen.
When the entire design is sewn you should release the hoop from the machine. But do not touch the leather piece in the hoop.
Här på baksidan ska vi fästa filten.
Here at the back, we're going to fasten the felt piece.
Jag fäster filten med tejp för att den ska ligga på plats.
I attach the felt piece with tape in order for it to be in place.
Sedan sätter jag tillbaka bågen i maskinen och nu ska sömmen runt de yttre linjerna sys. För att det inte ska bli något trassel så tar jag upp undertråden innan jag börjar sy.
Then I put the hoop back into the machine and now the outline is to be sewn. So that there will be no nests on the back I take up the bobbin thread before I start sewing.
När även kontur sömmen är sydd så börjar jag med att riva bort mellanlägget.
When the outline stitch is sewn I start to tear away the stabilizer.
Därefter ska jag med en kniv skära ca 1 mm utanför den yttre konturlinjen. För att inte designen ska flytta på sig medan jag skär så fäster jag den med ett par tejpbitar.
Then with a knife I‘ll cut about 1 mm beyond the outer contour line. To ensure that the design will not move while I cut I fasten it with a couple of tape pieces.
Här är den klippt runt om. Vill man kan man naturligtvis klippa med sax. Jag använde saxen till de ställen som inte bara var att skära en rak linje.
Here it is cut all around. If you want to, you can of course cut with a pair of scissors. I used the scissors to the places that not only was to cut a straight line.
Sedan ska den vikas på mitten med nyckelringen emellan.
Then it will be folded in half with the key ring in between.
Jag har valt att använda en öljett för att hålla ihop den och för att underlätta tog jag håltången och gjorde ett hål.
I have chosen to use an eyelet to keep it together and I took hole punch and made a hole.
Sedan var det bara att fästa öljetten.
Then it’s just to fasten the eyelet.

No comments:

Post a Comment