Tuesday, December 22, 2015

”Leather” Earbud Holder – 2

1. Öppna Premier+ Embroidery Software
2. I “Change Hoop Size” väljer du en 180x130 mm broderbåge. ”Orientation” har jag satt till ”Natural”. Tycker du att det är lättare att arbeta med designen i horisontellt läge kan du låta ”Orientation” vara ”Rotated”. Då ändrar du bara läge innan du sparar och exporterar designen.
3. Välj ”Frame” i meny raden
4. Se till att “Frame” är markerat och välj nu ”Frames” i ”drop-down rutan”.
1. Open Premier+ Embroidery Software
2. In the "Change Hoop Size", choose a 180x130 mm hoop. "Orientation" I have set to "Natural". If you think it is easier to work with design in a horizontal position, you can set the "Orientation" to "Rotated". Then just change the “Orientation” before you save and export the design.
3. Select "Frame" in the menu bar
4. Make sure that "Frame" is selected and choose "Frames" in the "drop-down box".
5. Scrolla ner till ”Light Wide 1” och markera design nr. 8. Nu kommer det som är lite trixigt och det är att bestämma storlek. Höjden om vi tänker i denna riktning ska vara ca 55 mm.
5. Scroll down to the "Light Wide 1" and choose design no. 8. Now is the difficult part and that is to decide size. The height if we say the direction in the picture should be about 55 mm.
Bredden mellan knapparna, som är ca 10 mm, ska vara ca 60 mm. Tillsammans med knapparna har vi då ett mått på 80 mm. Sedan ska detaljerna i ändarna till. Det borde innebära att längden ska vara runt 110 mm.
The width between the buttons, which are about 10 mm, should be approx 60 mm. Along with buttons, we then have a measure of 80 mm, then the details of the ends are to be added. That should make the length about 110 mm.
6. Klicka på ”Size Options” och ändra storlek till 55 mm. Tryck på ”OK”. Tryck sedan på ”Apply”. Nu kommer vi se storleken på designen som är 289x57 mm i mitt fall. Ni ser även att det är en tät satinlinje vilket jag kommer att ändra.  
6. Click on "Size Options" and change the size to 55 mm. Press on "OK". Then press "Apply". Now we will see the size of the design which is 289x57 mm in my case. You can see that it is a dense satin line which I will change.
7. Klicka på ”Stitch Type” och ändra följande:
Triple Stitch 1 – Längd 2.0 mm
Triple Stitch 2 - Längd 2.0 mm
Satin Line – Density 15 och avmarkera Underlay. Tryck på ”OK”.
8. Baserat på vad den ursprungliga längden var och vad jag beräknat att längden borde vara, dvs 110 mm så ändrar jag följande i ”Size Options”:
Minska längden till ca 40%”. Ta bort designen och tryck återigen på ”Apply”.
Nu kan vi se att bredden är nästan 117 mm och höjden är 57 mm. Jag ser även att jag har lite för mycket mellanrum baserat på de 60 mm jag uppskattade från början så jag kommer att göra ytterligare en justering. Jag ändrar måttet till 54 mm och längden till 39% i Size Options. Ta bort designen och tryck återigen på ”Apply”.
7. Click on "Stitch Type" and change the following:
Triple Stitch 1 – Length 2.0 mm
Triple Stitch 2 -  Length 2.0 mm
Satin Line – Density 15 and uncheck Underlay. Press "OK".
8. Based on what the original length was and what I estimated that the length should be, i.e. 110 mm I change the following in "Size Options: 
Reduce the length to about 40%".
Delete the design and press once again on "Apply". Now we can see that the width is almost 117 mm and height is 57 mm. I also see that I have a little too much spacing based on the 60 mm I appreciated from the beginning so I'm going to make another adjustment. I change the measure to 54 mm and length to 39% in Size Options. Delete the design and press once again on "Apply".
Nu kan vi se att den är ca 112 mm lång och 56 mm hög. Vill man justera aningen så kan man göra det genom att dra i hörnen. Men jag tycker att detta faktiskt blir ganska bra.
Now we can see that it is about 112 mm long and 56 mm high. If you want to adjust slightly so you can do this by dragging the corners. But I think this is actually pretty good. 
9. Spara designen som ”Hörlursfodral”. Först blir det en vp4 design. Därefter exporterar du designen i ett format din maskin kan läsa – i mitt fall vp3 formatet.
9. Save the design as "Earbud case". First, it will be a vp4 design. Then export the design in a format your machine can read – in my case the vp3 format.
Premier+ Embroidery Software is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment