Thursday, January 28, 2016

Appliqués – adding cutting lines – part 2

I det exempel jag visat i föregående blogginlägg finns ingen möjlighet att lägga till en s.k. ”Margin” med automatik (som ni kommer få se i nästa avsnitt) om man exempelvis vill ha tygbiten 1 mm (eller annat mått) större runt om. Detta gäller om man som jag vill klippa ut en tygbit för hand – eftersom jag inte har en maskin som skär ut bitarna så kan jag inte svara på om den kan göra det. Så här gjorde jag mitt experiment.
Man öppnar sin design i Premier+ Extra. Om du sparade designen från föregående avsnitt så har du redan en design där ”Placement Line” syns. Annars gör du som nedan.
In the sample I showed in the previous blog post there is no option to add a so-called "Margin" automatically (as you will see in the next section) if, for example, you want the patch 1 mm (or other measures) larger all around. This applies if you like me want to cut out a piece of fabric by hand – because I do not have a machine that cut out the pieces so I can't say whether it can do so or not. This is how I made my experiment. 
Open the design in Premier+ Extra. If you saved the design from the previous part, you already have a design where the “Placement Line" appears. Otherwise, proceed as below.
Öppna designen och gå till Modify i menyraden.
Markera placeringslinjen i Color Select. Flytta ner den så den ligger efter Satinlinjen. Om alla steg har samma färg kan det även vara idé att ändra färg på placeringslinjen. Vill man vara säker på att man inte "förstör" original designen kan man spara designen med exempelvis applikation som tillägg.
Open the design and go to Modify in the menu.
Mark the color of the placement line in Color Select. Move it down so it is after the Satin line. If all the steps are the same color, it can also be an idea to change the color of the placement line. If you want to make sure you do not "destroy" the design you can "save as" with the extension appliqué.

Nu går jag till Appliqué i menyraden och väljer Appliqué Outline. Där får man två alternativ: Freehand Tablet Appliqué Outline och Freehand Point Appliqué Outline . Jag väljer det andra.
Vad man kommer att göra är helt enkelt att ”stygnsätta en applikationslinje” så att säga – genom att sätta punkter runt och utanför den linje vi ändrade position på.
Now I go to Appliqué in the Menu bar and select Appliqué Outline. There you get two options: FreeHand Tablet Appliqué Outline and Freehand Point Appliqué Outline. I choose the second.
What will be done is simply to "digitize an Appliqué line outside the Placement line" we changed, so to speak - by putting stitch points around  and "outside" the line we changed position on.

Högerklicka och Appliqué Selection kommer upp. Välj en färg och du ser hur det ser ut. Så här ser man ingen skillnad från den förra varianten.
Right click and Appliqué Selection comes up. Choose a color and you can see how it looks. Here you see no difference from the previous version.

Men om man väljer Select Appliqué Piece ser man linjen.
Därefter väljer du Export Appliqué Pieces. Här får du välja hur du vill exportera ”klipp-linjen”. Eftersom jag inte har en maskin som skär ut tyget så väljer jag att exportera som ”Print Templates”. Tänk på att spegelvända linjen innan du gör "Export Appliqué Pieces" om du vill använda exempelvis Vliesofix. Personligen tycker jag att det är lättare att klippa exakt efter en linje även om det finns ett alternativ med att spegelvända bilden men då kommer utskriften vara i form av ”tyget”. Spara designen.
Nästa gång ska jag visa hur ni lägger till en s.k. ”Margin” till applikationen i en annan modul – min favorit :-)

But if you choose Select Appliqué Piece you can see the line.
Then select Export Appliqué Pieces. Here you can choose how you want to export the "cut line". Since I do not have a machine that cuts out the fabric I choose to export as "Print Templates". Remember to mirror the line before "Export Appliqué Pieces" if you want to use, for example fusible web. Personally, I think it is easier to cut exactly after a line even if there is an option to reverse the image but then it will be printed in the form of "fabric". Save the design.
Next time I'll show you how to add a so-called "Margin" to the appliqué in another Module – my favorite :-)

1 comment: