Friday, January 29, 2016

Appliqués – adding cutting lines – part 3

Det andra sättet som jag absolut föredrar för att det är så himla enkelt är att man importerar designen till Premier+ Create.
Du gör det i Home i menyraden och väljer Insert Embroidery i fältet Insert.
I Filmstrip kommer du då se en massa objekt, en del i småbitar och andra lite mer av. Men du borde se en hel kontur i form av placeringslinjen eller linjen som syr fast applikationstyget. Markera denna och högerklicka.
The other way that I absolutely prefer because it is so amazingly easy is that you import the design to Premier+ Create.
You do this in Home in the menu bar and choose Insert Embroidery in the Insert area.
In the Filmstrip, you'll see a lot of items, some in small pieces and others a bit more of. But you should see a full outline in the form of the position line or the line that sews the appliqué fabric. Select this and right click.
3 mm margin
Välj Properties. Välj Appliqué. Pre-cut piece och välj sedan Margin. För att visa er kommer jag nu sätta en margin på 3 mm. 
Select Properties. Select Appliqué. Pre-cut piece and then select Margin. To show you, I will now set the margin at 3 mm. 
1.3 mm margin
Det är inte vad jag kommer göra i verkligheten utan det blir kanske 1-1.5 mm.
Sist väljer du Export Appliqué Pieces. Sedan kan du stänga designen utan att spara ändringarna under nytt namn, om du inte vill det förstås. Men å andra sidan så är det inte alltid så lämpligt att ta in en design i Create och sedan göra modiferingar för att sedan använda den. Använd hellre ursprungsfilen.
It's not what I'll do in reality there it will be maybe 1-1.5 mm.
Finally, select Export Appliqué Pieces. You can then close the design without saving the changes in a new name, unless you want to of course. But on the other hand, it is not always appropriate to bring in a design to Create and then make modifications and then use it. Rather, use the original file.

No comments:

Post a Comment