Thursday, January 14, 2016

Appliqués in Wizards - 4

Så där ja nu har ni gjort hjärtat som en applikation både i Premier+ Extra och Premier+ Create genom att använda Wizarden. I detta fall la vi även till att vi ville ha en sk ”Pre-cut Piece” som vi kunde klippa ut.
Vi tittade även på att kunna spegelvända för att kunna klistra fast på Vliesofix.
So now you have made the heart as an appliqué both in Premier+ Extra and Premier+ Create using the Wizard. In this case we also wanted a so-called "Pre-cut Piece" that we could cut out.
We also looked at mirroring the design to be able to use with fusible web.
Men innan jag visar er hur jag gjorde den lilla väskan så måste jag naturligtvis visa er hur ni gör linjerna som gör själva väskan.
But before I show you how I did the purse I must of course show you how you make the lines that make the bag.

Linjerna gör du i Premier+ Create. Jag har satt Hoop Size till 180x130 mm. 
Du använder dig av Precise Create och gör en Running Stitch Line genom att sätta 4 punkter som jag angett på bilden. Måttet ska vara ca 120x120 mm.
The lines are done in Premier+ Create. I've set Hoop Size to 180x130 mm. 
Using Precise Create I make a Running Stitch Line by putting 4 points as shown in the picture. The measure should be approx. 120 x 120 mm.
Därefter gör du ytterligare en linje som ska vara en Double Stitch Line. Den gör du ca 1 mm mindre ”runt om”.
Därefter sparar du linjerna som dels en edo-fil samt att du exporterar den som en VP3 fil.
Then makes an additional line which will be a Double Stitch Line. It will be made about 1 mm smaller "around". 
Then, save the lines as an edo-file and export it as a VP3 file.
Sedan kombinerar du ihop linjerna med hjärtat. Färgordningen ska vara som följer.
1. Running Stitch Line
2. Hjärtat
3. Double Stitch Line
Then combine together with the heart.
The color scheme will be as follows.
1. Running Stitch Line
2. Heart
3. Double Stitch Line

Premier+ Embroidery Software is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment