Friday, January 15, 2016

Appliqués in Wizards – 5

Är ni klara med er stygnsättning så vi kan börja sy den lilla ”förvaringen”?
Ni behöver följande:
2 bitar tyg för yttersidan ca 20x20 cm
2 bitar tyg för fodret ca 20x20 cm
En liten tygbit till applikationen
Color Snaps eller andra liknande tryckknappar
Have you finished your digitizing so we can begin to sew the little "purse"?
You will need the following:
2 pieces of fabric for the outside approx. 20 x 20 cm
2 pieces of fabric for the lining approx. 20 x 20 cm
A little piece of fabric for the appliqué
Color Snaps or other similar buttons
Börja med att printa ut pappersmallen på applikationshjärtat.
Start by printing the template for the appliqué heart
Ta nu den mall som du printat ut på applikationen. Klipp ut den med lite marginal och stryk på ett tunt lager limstift på baksidan och fäst på pappersidan av Vliesofix och stryk sedan fast på baksidan av tyget. Eller så fäster man den direkt på baksidan med lite limstift på tyget och stryker fast.
Now take the template that you’ve printed of the appliqué. Cut it out with a little margin, and apply a thin layer of glue stick on the back and attach to the paper side of Fusible Web and the iron on the back of the fabric. Or attach it directly to the back of the fabric with some glue stick and iron so that the glue dries.
Klipp sedan ut applikation exakt på linjen (linjen ska fortfarande vara synlig).
Then cut the appliqué exactly on the printed line (the line should still be visible).
Spänn rivbart mellanlägg i en 130x180 mm brodérbåge. Lägg på en bit av yttertyget med rätsidan upp och sy den första Running Stitch linjen.
Hoop tear away stabilizer in a 130x180 mm hoop. Place a piece of the outer fabric with the right side up and sew the first Running Stitch Line.
Nu kommer applikationen att sys. Först sys placeringslinjen. Ta bågen från maskinen men rör inte tyget.
Now the appliqué will be sewn. First the placement line will be sewn. Take the hoop from the machine but do not remove the fabric.
Ta bort pappret från hjärtat. Nu ska vi placera tygbiten på den först sydda placeringslinjen. 
Remove the paper from the heart. Now we are going to place the patch on the first sewn placement line.
För att få det rätt eftersom tygbiten är aningen större så kom jag på att det smartaste var att göra små markeringar med en penna som försvinner. Sätt några markeringar på det avstånd från linjen som du valt. Sedan är det bara att placera applikationsbiten.
To get it right because the patch is slightly larger I realized the smartest thing was to make small marks with a disappearing pencil. Put some markings on the distance from the line of your choice. Then, it is just to attach the appliqué part.
Sätt lite limstift på tyget om så applikationen ligger stilla.
Put some glue stick on the fabric so the appliqué stays in place.
Sätt tillbaka bågen i maskinen och nu ska linjen som syr fast applikationen sys.
Put the hoop back in the machine and now the lines that fastens the appliqué is sewn.
Därefter sys ”Underlay”...
Then the "Underlay" is sewn...

... och satinsömmen sys.

... and the Satin seam is sewn. 


Ett tips när man syr satinsömmen är att använda en tuschpenna i matchande färg för att måla över små trådar som kan sticka upp. Nästa gång ska vi sätta ihop själva förvaringen.
A tips is to use a fabrich pen top cover small pieces of thread that might be seen in the satin seam. The next time we will put the small purse together.
Premier+ Embroidery Software is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment