Tuesday, January 19, 2016

Contrasts

Här ser ni ytterligare två saker jag köpte på rean på Panduro.
Here are two more things I bought on sale at Panduro.
Ett par jättelånga nålar ...
A couple of really long needles ...
... och ett par pyttesmå trådrullar. Tala om kontraster.
... and a couple of tiny spools of thread. Talk about contrasts.

No comments:

Post a Comment