Monday, January 25, 2016

Embroidering ”tags” - 2

Hur gör man då en sådan här ”tag”? 
How do you make this kind of "tag"?
Jo, man börjar med att brodera designen på en bit konstläder. Jag har fäst konstlädret på det rivbara mellanlägget med små tejpbitar. Sedan gör brodérmaskinen resten.
Well, we begin by embroidering the design on a piece of faux leather. I have attached the faux leather on the tear away stabilizer with small pieces of masking tape. Then the embroidery machine makes the rest.
Här är broderiet klart.
Now the embroidery is done.
Nu tar jag det ifrån maskinen och tejpar fast ytterligare en bit konstläder på baksidan.
Now I'm taking it away from the machine and tape another piece of faux leather on the back.
För att få den biten ”att fästa” har jag använt mig av fantastiska ”Quilt Block Wizard” i mitt Premier+ Ultra Embroidery Software. Jag har beskrivit hur det går till här. Jag tar upp undertråden till framsidan innan jag börjar sy linjen runt själva broderiet.
Outline 1 mm distance made with Quilt Block Wizard
To get the piece “attached”, I have used the great "Quilt Block Wizard" in my Premier+ Ultra Embroidery Software. I have described how to do this here. I will take up in the thread to the front before I start stitching the line around the embroidery.
Därefter tar man bågen från maskinen och tar ut broderiet.
Then you take the hoop from the machine and take out the embroidery. 
Klipp bort små hoppstygn.
Cut off small jumps stitches.
Riv bort mellanlägget.
Tear away the stabilizer.
Klipp sedan runt linjen med ca 1-2 mm avstånd.
Then cut around the line by about 1-2 mm.
Därefter ska vi sätta i en öljett för att kunna dra igenom kedjan eller snöret. Jag börjar med att göra ett hål med håltången. Sedan sätter jag lite Fray Check ovanpå eftersom jag gjort hål där trådarna går.
Then we'll put in an eyelet to be able to pull through chain or string. I start by making a hole with the punch pliers. Then I put a little Fray Check on top because I made the hole where the threads go.
När det torkat sätter jag fast öljetten.
When it dried, I put in the eyelet.
Sedan är det bara att sätta dit valfri “hängare”
Then you just have to put in some kind of "hanger".

Designs: #299 Vintage Quilt is from Husqvarna Viking, Premier+ Ultra is Embroidery Software from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment