Friday, January 1, 2016

Happy New Year Potholder – how it was done part 1

Appliqués in Premier+ Create
Den i mitt tycke jätteläckra grytlappen jag gjorde med flaggor som sa ”Gott Nytt År” gjordes med applikationer som jag stygnsatt i Premier+ Create.
The in my opinion really pretty potholder I did with flags that said "Happy New Year" was made with appliqués that I digitized in Premier + Create.
Egentligen är det inget svårt med dylika ”Raw Edge” applikationer för det är egentligen bara 1-2 sömmar och sedan klipper man. Ni kan ju ta julgranarna som jag gjorde på mina gardiner som ett exempel.
Actually, it is not difficult with such "Raw Edge" appliqués because it is really only 1-2 seams and then to cut it. You can take the Christmas trees as I did on my curtains as an example.
I det här fallet så valde jag att prova en av de nya funktionerna som finns i Premier+ Embroidery Software, nämligen att kunna göra ”förklippta mallar” som man skickar till en skärmaskin.  Nu har jag ingen skärmaskin men ni ska se att ni ändå kan använda de här funktionerna genom att klippa för hand. Men det går ju även att spara som en vanlig bildfil eller så kan man helt enkelt stygnsätta 2 linjer som följer varandra med ett visst avstånd. Det blev krångligt – jag visar hur jag menar :-)
In this case, I opted to try one of the new features available in the Premier+ Embroidery Software, which is to make "pre-cut templates" that are sent to a cutting machine. I do not own a cutting machine, but I'll show you that you can use these functions for "hand cutting" as well. But it can of course also be used as a regular image file or you can simply digitize 2 lines which follow each other with a certain distance. This was difficult to explain – I show how I mean :-)
Här ser ni den enkla flaggan. Jag har valt att göra den yttersta linjen i verklig storlek, d.v.s. tygets storlek. Detta blir placeringslinjen som sys i samma färg som tyget.
Here you can see the simple flag. I have chosen to make the outer line in real size, i.e. the size of the fabric. This will be the position line in the same color as the fabric.
Sedan gör jag en ”Tripple Stitch” linje ca 1.5 mm innanför den. Det är själva linjen som fäster tyget som (med Vliesofix på baksidan) placeras exakt över placeringslinjen. Som ni ser har jag dragit ner storleken på rutnätet till 1 mm så jag lättare kan bedöma avståndet. I detta fall har jag helt enkelt gjort 2 linjer "för hand" i programmet.
Then I make a "Triple Stitch" line about 1.5 mm inside the placement line. It is the line that attaches the fabric (with Vliesofix on the back) which is placed exactly over the placement line. As you can see, I scaled down the size of the grid to 1 mm so I can better judge the distance. In this case I have manually digitized 2 lines in the Software.
Men jag kan även högerklicka på den första ”Running Stitch” linjen och välja ”Properties” och sedan klickar jag på ”Appliqué” fliken. Här har jag en del olika alternativ på applikationer. Jag kommer här välja ”Pre-Cut Piece”. Jag ska inte sticka under stol med att detta blir absolut snyggast och döljer små misstag om man har en ”Satin Line” (satin-linje) som täcker de ”råa kanterna”. Sedan väljer jag -1.5 mm på ”Appliqué Piece Margin”. Detta eftersom jag enbart vill ha en linje att följa för min ”Triple Stitch Line”. I det här fallet kommer jag enbart använda ”applikationsfunktionen” för att ha den som en riktlinje.
But I can also right click on the first "Running Stitch" line and select "Properties" and then I click on the "Appliqué" tab. Here I have some different options on appliqués. I will select "pre-cut Piece". I will not hide from you that this will be by far the prettiest and hides small mistakes if you have a "Satin Line" covering the "raw edges". Then choose -1.5 mm in ”Appliqué Piece Margin”. This is because I only want a line to follow for my "Triple Stitch Line". In this case, I simply use the "appliqué feature” as a guideline.
Nu har jag valt att print ut ”Templates” (pappersmallar) på den yttre ”Running Stitch” linjen för att klippa tyget och jag kommer ju även att sy ut den linjen så placeringen blir ändå hyfsat enkel. I morgon ska jag visa hur ni placerar flaggorna med ett jämt mellanrum på ett väldigt enkelt sätt.
Now I decided to print out "Templates" of the outer "Running Stitch" line to cut the fabric and I will also sew out the line so the placement is fairly simple. Tomorrow I'll show how you place the flags with an even spacing in a very simple way.
Premier+ Embroidery Software is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment