Saturday, January 2, 2016

Happy New Year Potholder – how it was done part 2

Encore in Premier+ Ultra
I dag tänkte jag visa er hur man enklast kan fördela flaggorna på ett jämt avstånd. Min grytlapp är gjord i 200x200 mm Quilters Hoop.
Today I thought I'd show you how you easily can distribute the flags at an even distance. My potholder is made in the 200 x 200 mm Quilters Hoop.
Jag börjar med att öppna min design på flaggan. Det räcker med en flagga.
I will start with opening my design of the flag. It is enough with one flag.
Sedan väljer jag ”Encore” i menyraden. Jag väljer följande:
”Layout”- ”Line”
”Line Options” - ”Line 1”
”Repeats” - 5 eftersom det är 5 bokstäver i ”HAPPY”.
Sedan trycker jag på ”Preview” och då kommer det att se ut så här.
Then I choose "Encore" in the menu bar. I choose the following:
"Layout" - "Line
"Line Options" - "Line 1".
"Repeats" - 5 because there are 5 letters in "HAPPY".
Then I click on "Preview" and then it will look like this.
Nu kan jag dra ut flaggorna genom att dra i den lilla fyrkanten i sidan.
Now I can pull out the flags, by dragging the small square in the side.
Ni ser att de då blir fördelade på ett jämt avstånd från varandra.
You can see that they will be distributed at an even distance from each other.
När jag är nöjd trycker jag på ”Apply”.
When I'm happy with the result I click on "Apply".
Sedan är det bara att flytta blocket av flaggor till ett ungefärligt läge. Skulle man behöva finjustera senare kan man alltid göra detta genom att välja den raden senare och flytta till ett bättre läge.
Then, just to move the block of flags to an approximate location. If you need to fine tune you can always do that later by selecting the row of flags in question and move it to a better position.
Nu ska vi göra en ”Insert” av ytterligare en flagga och dra ner/placera den flaggan till mitten och där upprepa proceduren men den här gången med 3 ”Repeats” – (NEW).
Now we're going to do an "Insert" of another flag and drag that flag to the Center and repeat the procedure but this time with 3 "Repeats" – (NEW).
Sedan gör du likadant med den tredje raden som ska bestå av 4 flaggor – (YEAR).
Then do the same with the third row which will be composed of 4 flags – (YEAR).
Gå tillbaka till “Home” i menyraden. Tryck på ”Combine All” och sedan ”Color Sort”. Kontrollera att du har den yttersta linjens färg först så att du syr dem i rätt ordning. Spara designen som en VP4 fil under valfritt namn. I nästa avsnitt ska jag visa hur ni får dit bokstäverna i jämna rader.
Go back to "Home" in the menu bar. Press the "Combine All" and then "Color Sort". Make sure you have the color for the outline first so you sew them in the correct order. Save the design as a VP4 file under any name. In the next blog post I'll show how you get the letters in even rows.

Premier+ Embroidery Software is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment