Monday, January 4, 2016

Happy New Year Potholder – how it was done part 4

Finalizing the potholder with lines for quilting and for the backing
Nu återstår bara att slutföra sömnaden av själva grytlappen. Man börjar ju sy flaggor och text på framstycket och ett lager vadd avsett för grytlappar. När det är klart lägger man på ett tunt lager vadd och bakstycket. För att göra detta behöver man i detta fall 2 linjer mellan de olika raderna av flaggor samt 2 stycken Basting Lines som går runt själva 200x200 mm brodérytan.
Now all that's left is to complete the stitching of the potholder. You start sewing the flags and text on the front side and a layer of batting destined for potholders. When finished add a thin layer of batting and the backing fabric. To do this, you need 2 lines between the various lines of flags, and 2 pieces of Basting Lines going around the 200 x 200 mm embroidery area.
Linjerna som går runt själva brodérytans område görs enklast i Premier+ Extra, i Borders.  Den ena kvadraten håller fast framstyckets delar mot mellanlägget och den andra syr fast basktycket. Enklast är att göra kvadraterna för sig med 0 mm i Margin och sedan behandla dessa som designs som kombineras ihop med flaggor, text och quiltlinjer.
The lines going around the embroidery area most easily made in the Premier+ Extra, in Borders.  One square fastens the front piece and batting to the stabilizer and the other fastens the backing fabric along with the thin batting. The easiest way is to make squares with 0 mm of Margin and then treat these as designs and combine together with flags, text and quilting lines. 
Sist sys linjerna för quiltningen. Dessa gör du enklast i Premier+ Create.
Finally sew the lines for the quilting. The best ways to do these are in Premier+ Create.

Premier+ Embroidery Software is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment