Friday, January 22, 2016

Potholder heart

Jag tycker om grytlappar, det har ni säkert märkt :-)
I like pot holders, you have probably noticed :-) 
Helst sådana som är ”in-the-hoop”. Nu behöver jag ju nödvändigtvis inte göra dem själv utan här är en som kommer från Stickbaer.de.
Preferably those that are made "in-the-hoop". Now I do not necessarily need do them myself so here is one that comes from Stickbaer.de.
De här hjärtana är ju nästan som en grytvante.
These hearts are almost like a Potholder mitten.
Äntligen fick jag användning för mitt rosa Tildatyg. Ett hjärta passar väl bra till Valentines day.
I finally got to use my pink Tilda fabric. A heart is perfect for Valentines day.
Passar utmärkt både för matlagning…
Suitable both for cooking...
…och bakning.
...and baking.
En liten tjuvtitt på morgondagens blogginlägg.
A little sneak peek at tomorrow's blog post.

Designs: Rosen Handschuhe from Stickbaer.de

1 comment: