Saturday, February 6, 2016

Measuring Tape ”around my neck”

Vi som syr har ju ofta ett måttband ”hängande runt halsen”. Praktiskt för då har man det alltid till hands och vet var det är.
We who sew often have a Measuring Tape "hanging around our necks". Handy as you have it always at hand and know where it is.
Men varför skulle man inte kunna ha det "hängande runt halsen" för andra ändamål också? Som ett nyckelband?
But why should it not be possible to have it “hanging around our necks” for other purposes as well? As a lanyard?
Man kan ju ha en bricka för inpassering eller ett USB minne hängande i det.
One can have a badge for entry or a USB memory stick hanging in it.
Sedan kan man ju välja om man vill sy ihop det eller göra som jag gjorde – fästa ihop med en öljett. Vi får se hur många kommentarer jag kommer få när jag har det på mig :-)
Then one can choose whether you want to sew it together or do as I did – clip with an eyelet. We'll see how many comments I'll get when I wear it :-)

No comments:

Post a Comment