Wednesday, February 10, 2016

Sewing identical corners

Ett tips när man ska runda hörnen på en lång tub för att få dem identiska är att nåla fast en mall i hörnen och sedan sy efter den.
A tip when to round the corners of a long tube to make them identical is to pin a template in the corners and then sew by it.

No comments:

Post a Comment