Tuesday, February 2, 2016

Valentine Heart Brooch – part 4

Då är det bara att sätta igång och sy broschen. Du behöver;
-      en bit fuskläder
-      lite tjockare filt eller 2-3 lager tunnare hobbyfilt. (Jag använde det sistnämnda)
-      pärlor eller stenar som kan klistras på broschen och klister till pärlorna
-      broschnål
Then we are ready to sew the brooch. You will need the following;
-      A piece of faux leather
-      A little thicker felt or 2-3 layers thinner hobby blanket. (I used the latter)
-      Beads or stones that can be glued on the brooch and glue for the beads
-      Brooch pin
Börja med att spänna rivbart mellanlägg i en liten brodérbåge. Jag har använt min lilla 80x80 mm brodérbåge. Man ska inte använda större båge än man behöver. Fäst fuskskinnet på mellanlägget. Jag tejpande fast det.
Start by hooping tear away stabilizer in a small embroidery hoop. I have used my small 80x80 mm hoop. One should not use a bigger hoop than you need. Attach the faux skin on the tear away stabilizer. I taped it in place.
Sedan är det bara att börja brodera hjärtat.
Then just to start embroidering heart.
När det är klart så sätter du lite lim på baksidan av hjärtat.
Once that is done, you put a little glue on the back of the heart.
Där ska vi fästa filten. Fäst gärna med tejp så det ligger på plats. Har man flera lager tunnare filt kan man fästa ihop dem innan med lite limstift. Låt torka.
There we attach felt. Attach with tape so it stays in place. If you have several layers thinner hobby felt you can hold them together with a little glue stick. Allow to dry.
Därefter sys den yttre linjen. Här kan du med fördel byta färg på övertråden så att det matchar fuskskinnet.
Then sew the outer line. Here you change the color of the thread to match the faux leather.
Jag har valt att inte använda trådklippet på min maskin utan jag drar ut trådarna en bit och fäster dem inuti filten på baksidan. Jag tycker det blir snyggare så.
I have chosen not to use the thread clip on my machine, but I pull out the threads a bit and fasten them inside the felt on the back. I think it looks better that way.
Sedan är det bara att ta bågen ur maskinen och ta bort mellanlägget med tygbitarna. Riv bort mellanlägget och klipp sedan runt hjärtats kant med ca 1 mm marginal.
I Then, just take the hoop out of the machine and remove the tear away stabilizer with the fabric pieces. Remove the stabilizer and then cut around the heart's edge by about 1 mm margin.
Vill du så kan du dekorera med några pärlor/strass stenar. Innan du limmar fast dem så provar du läge så du är nöjd. Sedan är det bara att limma fast dem och låt det torka.
If you want, you can decorate with some beads / rhinestones. Before you glue them onto the brooch, try out the position so you're pleased with how it looks. Then you just glue them onto the brooch and let dry.
Till sist så fäster du en broschnål på baksidan genom att limma fast den.
Finally, attach a broach pin on the back by gluing it.
Personligen brukar jag bara fästa broschen med en lång knappnål eftersom jag tycker att broschnålarna oftast är lite grova och det kan då bli fula hål i kläderna.
Personally, I tend to only attach the brooch with a long pin, because I think brooch pins are usually a little rough, and it may be unsightly holes in your clothing.
Jag hoppas du blev nöjd med din brosch.
I hope you are pleased with your brooch.

Premier+ Embroidery Software is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment