Tuesday, March 29, 2016

A perfect fit

Att få saker att passa in perfekt kräver viss noggrannhet. Man kan ju exempelvis använda sig av markeringar. Jag tycker att göra ett tråckelstygn är bra för det försvinner inte som krita gör när jag för över markeringar från mönster
To make things fit in perfectly requires some accuracy. One can for example make use of markings. I like to make basting stitches as they will not disappear as chalk does when transferring marks from patterns
Att använda sig av hörnmallar när man syr ett hårband är också så himla bra. Man får exakta hörn och sedan är det bara att göra några markeringar för att få en rak söm mellan hörnen.
Making use of corners templates for sewing a hair band is also so very good. You get precise corners and then just make a few markings to get a straight seam between the corners.
För att få tyget att sys ihop precis som man vill ha det så är det bra att nåla. Glöm bara inte att ta bort nålarna när du syr. Det kan hända mindre trevliga saker om man syr på en nål.
To get the fabric to be sewn together just as you want it, it's good to pin. Do not forget to remove the pins as you sew. It may be less pleasant things about sewing on a pin.
Naturen har också markeringar, se bara på den här stora stenen som är delad i tre delar. Den står vid en kulle med järnåldersgravar så den är säkert jättegammal. Ni ser väl att även om den är sprucken så skulle den kunna fogas samman.

Nature also has markings, just look at this big rock that is split into three parts. It stands on a hill with Iron Age graves so it is certainly very old. You can that even if it is cracked, it would fit together.

No comments:

Post a Comment