Thursday, March 17, 2016

Easter Sponge dishcloths - 2

Här är ytterligare en broderad disktrasa med ett påskmotiv. Denna gång en hare i en korg. Stygnsatt på det allra enklaste sättet.
This is another embroidered dish cloth with an Easter theme. This time a Bunny in a basket. Digitized in the simplest way.
Till skillnad från äggmotivet som jag stygnsatte för hand är detta gjort i en av de Wizards som finns i Premier+. Jag ska skriva ihop en ”steg-för-steg” anvisning åt er. Men det får bli i ett annat avsnitt.
Unlike the egg motif that I digitized manually, this is done in one of the Wizards that are available in the Premier+. I'll write up a "step-by-step" instruction for you. But that will be in another post.
Premier+ is from Husqvarna Viking
Dish cloth from IKEA

No comments:

Post a Comment