Saturday, March 19, 2016

Easter Sponge dishcloths – 3

Jag har visat er två olika disktrasor. Den med Påskharen i korgen är stygnsatt i Premier+ Extra och jag använder mig av Express Design Wizard.
För detta ändamål duger det utmärkt. Jag har använt mig av en ”sketch liknande” metod – Express Trace och valt en ”Double Stitch”.
I have shown you two different sponge dishcloths. The one with the Easter bunny in the basket is done in the Premier+ Extra and I’ve used Express Design Wizard.
For this purpose, it will do fine. I have used a "sketch-like" stitch method - Express Trace and opted for a "Double Stitch".
För att göra det så enkelt som möjligt kan man ju börja mäta ut hur stort område av disktrasa man ska sy på. Detta gör att du sedan har mycket lättare att placera disktrasan i broderbågen. Det underlättar att man sätter knappnålar som markering. När man sedan placerat disktrasan i bågen tar man bort dem. På så sätt vet du ju var mittpunkterna är.
I mitt fall så blev måtten 130x160 mm bra – dels för att få en lagom storlek på disktrasan men även för att ta hänsyn till hålet i övre vänstra hörnet.

To make it as easy as possible, one can begin to measure how large an area of ​​the dishcloth that will be embroidered. This the allows for a much easier placement of the dishcloth in the hoop. It helps to put pins that mark. This way you know where the “middle points” are. When you then put the dishcloth in the hoop remember to remove them.
In my case the dimensions 130x160 mm was good - partly to get just the right size embroidered on the dishcloth, but also to take into account the hole in the upper left corner.
Jag tycker att min 240x150 mm broderbåge försedd med mellanläggsremsor är perfekt för detta ändamål.
I think my 240x150 mm hoop with “insert strips” is perfect for this purpose.

Denna steg-för-steg instruktion kommer att basera sig på Premier+ Ultra Embroidery Software eftersom det är det Embroidery Software jag använder.
This step-by-step instruction will be based on Premier+ Ultra Embroidery Software because it is the embroidery software I use.

1. Öppna Premier+ Ultra Embroidery Software - Premier+ Extra
2. Välj Change Hoop och välj ”Enter Hoop Size” i rutan ”Enter Size”.
3. Skriv i Width 130 mm och Height 160 mm. Eller det mått som ni vill ha beroende på design. Välj OK.
1. Open the Premier+ Ultra Embroidery Software - Premier+ Extra
2. Choose Change Hoop and select "Enter Hoop Size" in the box "Enter Size".
3. Type in the Width 130 mm and Height 160 mm. Or the measure you want depending on the design. Select OK.

 4. Gå till Letter och välj en Font och storlek du gillar. Undvik alltför kompakta fonter och stygnintensiva fonter. Jag valde Valentina och satte storleken till 35 mm. I Stitch Type valde jag Triple stitch och storlek 2.0 mm i längd. Jag är medveten om att jag gått utanför det rekommenderade intervallet men det funkade bra i alla fall. Skriv Glad Påsk.
5. Välj ”Fix as Stitches” genom att högerklicka i det markerade området för bokstäverna.
4. Go to Letter and select a font and size you like. Avoid overly compact fonts and stitches intensive fonts. I chose Valentina and set the size to 35 mm. In Stitch Type I chose the Triple stitch and the size of 2.0 mm in length. I am aware that I stepped outside of the recommended range, but it worked well anyway. Write Happy Easter.
5. Select "Fix as Stitches" by right-clicking on the selected area of ​​the letters.

Nu ska jag fortsätta dokumentera resten av processen så vill ni göra så här långt så sparar ni designen som en VP4 design under valfritt namn. Jag har namngett min ”Påskhare 2016”.
Now I will continue to document the rest of the process so you want to make it this far you should save the design as a VP4 design under any name. I have named my “Easter Bunny 2016 ".
Premier+ is from Husqvarna Viking
Dish cloth from IKEA

No comments:

Post a Comment