Friday, March 4, 2016

Happy Easter Bunnies - 1

Ibland kan du hitta de sötaste designkollektioner och detta är en. En mycket söt kanin med 3 D-öron.
Sometimes you find the cutest design collections and this is one. A very cute Bunny with 3 D ears.
Jag vet inte om det kaniner äter ägg - men ägg är påsk.
I don’t know it bunnies eat eggs – but eggs are Easter.
Jag kommer antagligen att använda denna lilla dekoration för ett speciellt ändamål men jag måste hitta några saker först.
I will probably use this little decoration for a special thing but I have to find some things first.
Designs: Happy Hasis ITH from Stickbaer.de

No comments:

Post a Comment