Monday, March 21, 2016

Homemade gifts

Alla som håller på med handarbete av olika slag vet hur mycket tid, omsorg och kärlek som läggs ner i de produkterna. Därför är det extra roligt att få sådan av någon annan som en god vän. I slutet av förra veckan kom ett litet paket, ja det var ju som ett Påskägg i förskott.
All that are in the process of all kinds of needlework know how much time, care and love that is put into the products. That's why it's extra fun to get such by someone else as a good friend. At the end of last week a small package came, it was like an Easter egg in advance.
Titta så underbara förpackningar.
Look such gorgeous packaging.
Det första jag öppnade var detta – choklad? Nej, en underbar hårmask.
The first one I opened was this – chocolate? No, a wonderful hair mask.
Sedan lite hudvård.
Then some skin care. 
En pytteliten väska som jag får i mitt läppstift i blev mycket uppskattat. En sådan måste jag sy till exempelvis USB minnen. Tack min vän! Det var mycket uppskattade presenter.
A tiny bag that I can keep my lipstick in was much appreciated. Such I have to sew to, for example, USB flash drives. Thank you my friend! It was very much appreciated gifts.

No comments:

Post a Comment